Slovenská verzia English version

Ukončenie ďalšieho kroku v dostavbe PARALYMPIJSKEHO CENTRA

Paralympijské centrum a.s. zverejňuje výsledok verejného obstarávania postupom užšia súťaž na výber zhotoviteľa viacúčelovej športovej haly a prechodného ubytovacieho zariadenia.

Paralympijské centrum a.s. zverejňuje výsledok verejného obstarávania postupom užšia súťaž na výber zhotoviteľa viacúčelovej športovej haly a prechodného ubytovacieho zariadenia (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 246/2009 zo dňa 23.12.2009 pod zn. 07539-MUP). Z trojice uchádzačov, ktorí sa zapojili do užšej súťaže bola ako najlepšia komisiou vyhodnotená ponuka od spoločnosti Bolton, s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom. Zákazka v hodnote 23 595 096,98 € má byť financovaná aj prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu.

Účelom stavby je vybudovať objekt viacúčelovej športovej haly a prechodného ubytovacieho zariadenia, ktoré bude poskytovať služby rehabilitačného charakteru, služby športového vyžitia ľudom s pohybovým obmedzením, hlavne v období po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia bezprostredne po úraze, ale aj v priebehu ďalšieho života, ako aj administratívne služby. Viacúčelová športová hala bude zároveň využívaná pre športové a spoločenské aktivity mestského, regionálneho a medzinárodného významu.

Navrhovaná stavba bude pozostávať z dvoch častí - z viacúčelovej športovej haly a prechodného ubytovacieho zariadenia, vytvárajúcich jeden architektonický celok. Samotná hala bude obsahovať dve tenisové ihriská, tri stolnotenisové a jedno univerzálne ihrisko so stavebnou pripravenosťou pre basketbal a volejbal. Hľadisko pre divákov je riešené pri športových podujatiach pozdĺž haly. Pri spoločenských podujatiach bude využívané stupňovité posuvné hľadisko. V zmysle podpísanej ZoD je plánovaná doba výstavby 18 mesiacov.

Súvisiace dokumenty: