Slovenská verzia English version

Paralympijské centrum, a.s.

Paralympijské centrum, a.s.
Hlboká 92, 921 01 Piešťany

E-Mail: spcoffice@spv.sk
Telefón: +421 2 577 897 00
Fax: +421 2 544 146 84
www: www.spv.sk

IČO: 44281561
DIČ: SK2022652775
Bankové spojenie: Tatra banka
Č.ú.: 262 622 8049/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2622 8049
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10501/T

Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*