Slovenská verzia English version

Paralympijske Centrum

V projekte Paralympijské centrum ide o vytvorenie architektonicky aj účelovo veľmi zaujímavej budovy pre občanov a športovcov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom projektu bude poskytnúť čo najlepšie podmienky na šport a telesný rozvoj týchto zdravotne znevýhodnených osôb. Stavba sa bude skladať zo sociálnej časti "bývanie na polceste" (prechodné bývanie ľudí po úrazoch), športovej časti (športová hala s bezbariérovým hľadiskom) a administratívnej časti (kancelárie, konferenčné priestory, galéria).

Jednou z hlavných úloh centra bude najmä sociálna integrácia zdravotne znevýhodnených do bežného života, aby sa títo ľudia naučili po úrazoch fungovať v bežnom živote bez väčších problémov. Zároveň sa budú v centre pripravovať paralympijskí športovci na paralympijské hry, majstrovstvá sveta, Európy, na Svetové poháre a iné súťaže na domácej a medzinárodnej úrovni. Je dôležité podporovať zdravotnej znevýhodnených ľudí po fyzickej, ale aj po psychickej stránke, aby nestrácali motiváciu ani elán do života. Niektorí potrebujú "len" povzbudiť a nájsť systém v už nastavenom, iní musia nájsť zmysel v tom, čo ich postretlo, musia začať od úvodu a každej jednej osobe by chcelo Paralympijské centrum slúžiť čo najlepšie a najdlhšie.

Zámer centra

Na Slovensku je potrebné začať robiť viac pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Preto je potrebné postaviť centrum, v ktorom sa môžu títo ľudia sústreďovať a dosahovať svoj fyzický aj psychický rozvoj bez akýchkoľvek bariér. Zámerom projektu je preto postaviť centrum pre športovcov so zdravotným postihnutím, ale aj pre vrcholových športovcov a športovú verejnosť, podporiť mládež v aktívnom pohybe, v športe, ponúknuť zamestnanie ľuďom v oblasti športu a sociálnej práce a zároveň pracovné príležitosti pre zdravotnej znevýhodnených.

Rovnako je potrebné ponúknuť kvalitné služby a výuku na návrat do života pre ľudí po úrazoch, ktorí sa ťažko adaptujú do každodenného života dať im možnosť vzdelávať sa, vhodne zvoliť športovú disciplínu v úmere k ich postihnutiu a pomôcť im, v prípade záujmu, dostať sa aj na profesionálnu úroveň. Paralympijské centrum sa bude chcieť podieľať aj na pomoci znevýhodneným a sociálne slabším obyvateľom poskytovaním výhod a zliav pre nich.