Slovenská verzia English version

Prezentácia

Význam a dosah Paralympisjkého centra

Paralympijské centrum bude mať dva významy pre spoločnosť:

  1. Športovo-spoločenský význam
  2. Vzdelávací význam

Športovo - spoločenský význam:

Vzdelávací význam:

Centrum bude fungovať celoročne. Bude poskytovať rôzne programy a rôzne druhy pobytov s odbornou pomocou, ktoré majú prispieť k zaradeniu sa zdravotne znevýhodnených občanov do bežného života.

Bude sa sústreďovať najmä na zdravotne postihnutých ľudí a športovcov ale aj na mládež a ostatných športovcov a verejnosť. Veľký význam by malo pre nás všetkých, keby sa podarilo dosiahnuť prepojenie vo fungovaní a komunikácii medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými športovcami a mládežou, aby sme sa naučili fungovať medi sebou bez akýchkoľvek predsudkov.

Ďalej:

Architektúra - Projektová dokumentácia

Rozhovor s architektom projektu »